Kemtvättar - Mer detaljer om Kemtvättar

Märkning av kläder vid kemtvätt

Märkning vid kemtvätt

När du ska tvätta dina kläder är det viktigt att kunna och förstå de olika symbolerna och märkningen som finns på klädesplaggen som talar om ifall kläderna går att kemtvätta eller inte. Alla nya kläder du köper använder sig av samma märkning men om du har gamla kappor eller pälsar är dessa oftast omärkta men en bra kemtvätt vet ändå hur dessa ska tvättas.

Symboler för kläder som går att kemtvätta

Symboler för kläder som kan kemtvättas

De kläder som går att kemtvätta har någon eller flera av märkningarna bredvid. Varje bokstav symboliserar en typ av kemikalier som används vid kemtvätten.

  • A innebär att alla vätskor kan användas vid kemtvätten.
  • F betyder att en lösning av kolväte eller hydrokarboner kan användas.
  • F är samma som F
  • P står för perkloretylen (PERC) vilken är det vanligaste kemikalien vid kemtvätt. Även hydrokarboner kan användas.
Symbolen W för kläder som kan kamtvättas enligt Wetclean

En ny symbol som har börjat användas är W vilken innebär att plagget kan kemtvättas i vatten under högre tryck. denna metod kallas också Wetclean men är ganska ovanlig att se på kläderna. En metod som är helt ny är kemtvätt med koldioxid och symbolen för kläder som kan kemtvättas med koldioxid förväntas bli C i en ring.Kläder som du absolut inte ska lämna till kemtvätt

Symbol för kläder som inte kan kemtvättas

Det finns många kläder som inte ska kemtvättas utan kan bli helt förstörda av om de lämnas till kemtvätt. Dessa kläder ska alltid vara märkta med en symbol som är en rund ring som är överkryssad.