Kemtvättar - Mer detaljer om Kemtvättar

Tetrakloretylen - Perkloretylen - PERC

Tetrakloretylen - Perkloretylen - PERC

Tetrakloretylen , perkloretylen eller PERC? Kärt barn hart många namn och det finns idag inget tvättmedel som används lika frekvent vid kemtvätt som PERC. Detta trots att tetrakloretylen har använts i snart 100 år och det dessutom är miljöfarligt, giftigt och cancerframkallande.

Teknisk data om PERC

Tetrakloretylen har den kemiska formeln C2Cl4 och densiteten är hela 1,622 g/cm³ vilket är med än 60% tyngre än vatten. Perkloretylen är vid rumstemperatur en klar vätska utan färg som har en sötaktig ganska stark lukt. PERC löser sig svårligen i vatten men löses lätt i alkohol och oljor vilket gör den till ett bra tvättmedel.

Upptäckten av Tetrakloretylen

Den första gången PERC framställdes medvetet var av den kända fysikern Michael Faraday (Faradays bur) år 1821. Faraday upptäckte även bensen som också används under 1800-talet som medel vid kemtvätt.Risker med Perkloretylen

Problemet med PERC är att det är giftigt, cancerframkallande och har skapat stora föroreningsproblem där gamla kemtvättar har legat tidigare. De sjukdomar som kan kopplas samman med PERC är bland annat:

Risker med kemtvätt
  • Cancer
  • Hudirritationer
  • Fosterskador
  • Mutagen
  • Luftrörsproblem
  • Astma

Alla länsstyrelser i landet har gjort inventering och mätning av plats där kemtvättar legat för att undersöka om marken behöver saneras. Det som händer om PERC rinner ut i marken är att grundvattenet föreorenas och inte går att använda.

Fördelar med PERC

Den största fördelen med tetrakloretylen vid kemtvätt är ett den är lättlöslig i alla fetter och oljor. Dessutom är perkloretylen inte brandfarlig vilket alla tidigare medel som används vid kemtvätt varit.