Kemtvättar - Mer detaljer om Kemtvättar









Kemtvätt - Luna Kemtvätt

Luna Kemtvätt - Kemtvätt i Sävedalen

I Sävedalen finns endast en kemtvätt nämligen Luna Kemtvätt. Både pris och tillgänglighet och närhet varierar olika mellan kemtvättar kan det vara bra att kolla med andra kemtvättar från orter i Västra Götalands län som är i närheten av Sävedalen.


Då priset på att kemtvätta kläderna är nästan alltid är lägre på mindre orter så bör du jämföra priset med en kemtvättar från en mindre ort liknande Sävedalen. Eftersom det inte finns så många andra kemtvättar på samma ort som Luna Kemtvätt så kan det vara lockande att kolla med någon mer kemtvätt men gynna det lokala företagandet och använd Luna Kemtvätt i första hand eftersom det är en bra kemtvätt.




Bäst sättet att få kontakt med någon bra kemtvätt i Sävedalen är att kontanta Luna Kemtvätt på följande sätt:


Luna Kemtvätt

Sotenäsvägen 72

433 64 Sävedalen