Kemtvättar - Mer detaljer om Kemtvättar

Kemtvätt - Kvissletvätten AB

Kvissletvätten AB - Kemtvätt i Härnösand

I Härnösand finns endast en kemtvätt nämligen Kvissletvätten AB. Både pris och tillgänglighet och närhet varierar olika mellan kemtvättar kan det vara bra att kolla med andra kemtvättar från orter i Västernorrlands län som är i närheten av Härnösand.


Då priset på att kemtvätta kläderna är nästan alltid är lägre på mindre orter så bör du jämföra priset med en kemtvättar från en mindre ort liknande Härnösand. Eftersom det inte finns så många andra kemtvättar på samma ort som Kvissletvätten AB så kan det vara lockande att kolla med någon mer kemtvätt men gynna det lokala företagandet och använd Kvissletvätten AB i första hand eftersom det är en bra kemtvätt.
Bäst sättet att få kontakt med någon bra kemtvätt i Härnösand är att kontanta Kvissletvätten AB på följande sätt:


Kvissletvätten AB

Norra Kyrkogatan 26

871 32 Härnösand