Kemtvättar - Mer detaljer om Kemtvättar

Kemtvätt - Samhall AB

Samhall AB - Kemtvätt i Filipstad

I Filipstad finns endast en kemtvätt nämligen Samhall AB. Både pris och tillgänglighet och närhet varierar olika mellan kemtvättar kan det vara bra att kolla med andra kemtvättar från orter i Värmlands län som är i närheten av Filipstad.


Då priset på att kemtvätta kläderna är nästan alltid är lägre på mindre orter så bör du jämföra priset med en kemtvättar från en mindre ort liknande Filipstad. Eftersom det inte finns så många andra kemtvättar på samma ort som Samhall AB så kan det vara lockande att kolla med någon mer kemtvätt men gynna det lokala företagandet och använd Samhall AB i första hand eftersom det är en bra kemtvätt.
Bäst sättet att få kontakt med någon bra kemtvätt i Filipstad är att kontanta Samhall AB på följande sätt:


Samhall AB

Industrivägen 9

682 33 Filipstad