Kemtvättar - Mer detaljer om Kemtvättar

Kemtvätt - Väsby Kemtvätt o Skrädderi

Väsby Kemtvätt o Skrädderi - Kemtvätt i Upplands Väsby

I Upplands Väsby finns endast en kemtvätt nämligen Väsby Kemtvätt o Skrädderi. Både pris och tillgänglighet och närhet varierar olika mellan kemtvättar kan det vara bra att kolla med andra kemtvättar från orter i Stockholms län som är i närheten av Upplands Väsby.


Då priset på att kemtvätta kläderna är nästan alltid är lägre på mindre orter så bör du jämföra priset med en kemtvättar från en mindre ort liknande Upplands Väsby. Eftersom det inte finns så många andra kemtvättar på samma ort som Väsby Kemtvätt o Skrädderi så kan det vara lockande att kolla med någon mer kemtvätt men gynna det lokala företagandet och använd Väsby Kemtvätt o Skrädderi i första hand eftersom det är en bra kemtvätt.
Bäst sättet att få kontakt med någon bra kemtvätt i Upplands Väsby är att kontanta Väsby Kemtvätt o Skrädderi på följande sätt:


Väsby Kemtvätt o Skrädderi

Centralvägen 3

194 76 Upplands Väsby

08-590 321 40