Kemtvättar - Mer detaljer om Kemtvättar

Kemtvätt - Lars Fiebig Kemtvätt AB

Lars Fiebig Kemtvätt AB - Kemtvätt i Landskrona

I Landskrona finns endast en kemtvätt nämligen Lars Fiebig Kemtvätt AB. Både pris och tillgänglighet och närhet varierar olika mellan kemtvättar kan det vara bra att kolla med andra kemtvättar från orter i Skåne län som är i närheten av Landskrona.


Då priset på att kemtvätta kläderna är nästan alltid är lägre på mindre orter så bör du jämföra priset med en kemtvättar från en mindre ort liknande Landskrona. Eftersom det inte finns så många andra kemtvättar på samma ort som Lars Fiebig Kemtvätt AB så kan det vara lockande att kolla med någon mer kemtvätt men gynna det lokala företagandet och använd Lars Fiebig Kemtvätt AB i första hand eftersom det är en bra kemtvätt.
Bäst sättet att få kontakt med någon bra kemtvätt i Landskrona är att kontanta Lars Fiebig Kemtvätt AB på följande sätt:


Lars Fiebig Kemtvätt AB

Eriksgatan 154

261 40 Landskrona

070-722 22 77