Kemtvättar - Mer detaljer om Kemtvättar

Kemtvätt - Ousters Alltjänst

Ousters Alltjänst - Kemtvätt i Lärbro

I Lärbro finns endast en kemtvätt nämligen Ousters Alltjänst. Både pris och tillgänglighet och närhet varierar olika mellan kemtvättar kan det vara bra att kolla med andra kemtvättar från orter i Gotlands län som är i närheten av Lärbro.


Då priset på att kemtvätta kläderna är nästan alltid är lägre på mindre orter så bör du jämföra priset med en kemtvättar från en mindre ort liknande Lärbro. Eftersom det inte finns så många andra kemtvättar på samma ort som Ousters Alltjänst så kan det vara lockande att kolla med någon mer kemtvätt men gynna det lokala företagandet och använd Ousters Alltjänst i första hand eftersom det är en bra kemtvätt.
Bäst sättet att få kontakt med någon bra kemtvätt i Lärbro är att kontanta Ousters Alltjänst på följande sätt:


Ousters Alltjänst

Hangvar Austers 446A

624 54 Lärbro

0498-22 48 22